Her sene gereçekleştridiği sosyal sorumluluk projlerini belirlerken Cavo ‘nun dikkat etttiği temel husus, içinde bulunduğu topluma katkı sağlayabilmek ve özellikle gelecek olarak görünen gençlere ve eğitim kurumlarına destek olabilmektir.


Cavo temel olarak aşağıdaki başlıklarda sosyal sorumluluk faaliyetlerinin çerçevesini çizer;

CAVO GLOBAL
Cavo Kanada Almanya Slovakya Türkiye
Kuruluş:
Faaliyet: