Üretim

Toplam Kalite Yönetimine bir bütün olarak bakan şirketimiz gerçekleştirdiği her operasyonda kendini geliştirmeyi hedefler. Her sabah gerçekleşen QCDSM toplantıları ile günlük üretimi takip eder ve her günün bir öncekinden daha verimli geçmesini garanti altına alır. Verimliliğin takım işi olduğunun bilinciyle 5S, SMED, Öneri sistemi gibi bir çok metodoloji aktif olarak uygulanır ve tüm şirket çalışanlarımız bu çalışmalarda aktif rol alır.

Sürekli İyileştirme