Kalite ve Çevre Politikaları

Kalite Politikası

 • Müşteri isteklerini üretim, tesis ve hizmet aşamalarında tam olarak karşılamak
 • Kalite sistemini ve süreçlerini sürekli geliştirmek.
 • Sistemi verimlilik artışı doğrultusunda çalıştırarak maliyetleri düşürmek
 • Yan sanayicilerimizin kalite seviyelerini arttırarak firmamızda kalite muayene safhasını sıfıra indirmek
 • Tüm şirket personelimize orijinal fikirlerini gerçekleştirecek, topluma katkıda bulunabilecekleri bir ortam ve fırsatlar sunmak
 • "Çalışan memnuniyeti olmayan bir işletmede müşteri memnuniyeti sağlanamaz" düşüncesi ile çalışan memnuniyetini arttırmak.
 • Çalışma sırasında iş kazasına sebebiyet verecek riskleri ortadan kaldırmak.
 • Doğal kaynaklar ve enerji kullanımını azaltıp çevre bilincine önem veren bir şirket olarak faaliyetlerimize devam etmek
 • Bu doğrultuda yapılacak faaliyetler iç/dış müşteride güven

duygusu oluşturarak, rekabet gücümüzü arttıracak, iç ve dış pazarlardan daha büyük bir pay almamızı sağlayacaktır.

Yönetim sistemleri standartları çerçevesinde Madde 7.3 Ürün Tasarımı kapsam dışıdır.

Yönetim Sistemleri, Cavo'nun Taysad Organize Sanayi Bölgesi (TOSB) 1. Cad. 15. Sok. No:3 Şekerpınarı adresinde uygulanmaktadır

Firmamız belgelendirme sürecinde kapsamını şu şekilde tanımlamıştır:

KUMANDA TELLERİ VE MEKANİZMALARI PLASTİK, KAUÇUK VE METAL PARÇA İMALATI

Çevre, Sağlık ve Emniyet Politikası

Ulusal ve bölgesel yasa hükümlerine bağlı kalarak kumanda telleri, plastik, kauçuk, metal parça ve mekanizma üretiminin çevreye karşı etkilerinin önceden belirlenip, değerlendirilmesi, çalışanlarının daha sağlıklı ve emniyetli bir ortamda çalışmaları için gereklerin yapılması CAVO'nun temel politikasıdır. Bunları yerine getirmek için CAVO;

 • Sağlık ve Emniyet ile Çevre amaç ve hedeflerini bu doğrultuda belirler,
 • Doğal kaynak tüketimini kontrol altında tutar, tüketimi minimize etmeye çalışır,
 • İş kazalarını, meslek hastalıklarını ve çevre kazalarını olabildiğince azaltmaya, mümkünse tamamen sıfırlamayı hedefler,
 • Acil durumlara hazırlıklı olmak tüm çalışanların görevidir. Acil durumlara hazırlıklı olmanın etkilerin en aza indirilmesi demek olduğunu bilir,
 • Atıkları ayrı toplar, geri dönüşüme katkıda bulunur, atık miktarını mümkün olduğunca azaltır,

Bu politikaya sadık kalabilmek ve kendimize kılavuz olarak seçtiğimiz ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi ile OHSAS 18001:2007 Sağlık ve Emniyet Yönetim Sistemi şartlarına uyum sağlamak için, çalışanlarımızın sürekli eğitilmelerini ve politikamızın şirketimizin kültürü haline gelmesine çabalarız, sistemlerimizi sürekli olarak geliştiririz.

Yönetim sistemleri standartları çerçevesinde kapsam dışı bırakılan bir madde bulunmamaktadır.

Yönetim Sistemleri, CAVO'nun Taysad Organize Sanayi Bölgesi (TOSB) 1. Cad. 15. Sok. No:3 Şekerpınarı adresinde uygulanmaktadır

Firmamız belgelendirme sürecinde kapsamını şu şekilde tanımlamıştır:

KUMANDA TELLERİ VE MEKANİZMALARI PLASTİK, KAUÇUK VE METAL PARÇA İMALATI